Uitnodiging Algemene Vergadering april 2022

Het Bestuur van AHV Centaur nodigt u uit aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering die wordt
gehouden op DONDERDAG 28 APRIL om 20.00 uur in de kantine van de Centaurhal.

De agenda en bijbehorende stukken vindt u in het ledendeel.

U kunt een aanvulling op de agenda indienen. Deze aanvulling dient schriftelijk of per e-mail en onderbouwd voor 14 april 2022 binnen te zijn bij het secretariaat: secretaris@ahv-centaur.nl.